// تهیه RFP و برگزاری مناقصه نرم افزار
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تهیه RFP و برگزاری مناقصه نرم افزار

سازمان‌هایی موفق هستند که قبل از سفارش تهیه نرم‌افزار مورد نظر، تعریف دقیقی از نیازهای خود داشته باشند و منابع موجود را به درستی بررسی کرده، آن را در قالب سند رسمی آر اف پی به کار گیرند.  نیودیتا شما را در تهیه RFP نرم‌افزار یا وب‌سایت  یاری می‌کند.


مراحل تهیه آر اف پی به شرح زیر است:

1- تماس اولیه: نخستین گام ما بررسی زمینه کاری است که آر اف پی باید برای آن تهیه وتنظیم گردد. پس از تماس شما، اطلاعاتی در رابطه با نرم‌افزار RFP  مورد نظر و هدف تهیه آن، ازشما دریافت خواهد شد.

2- بررسی درخواست تهیه RFP و اعلام زمان و هزینه پیشنهادی برای تهیه مستند و عقد قرارداد .

3- شروع به کار
 • برگزاری جلسه با مدیران مربوطه سازمان جهت دریافت اطلاعات کلی و شناخت مشکلاتی که نرم‌افزار، بانک اطلاعاتی یا وب‌سایت  مورد نظر ما باید آن را مرتفع یا تسهیل کند.
 • برنامه‌ریزی و تعیین مسیر کار برای مشخص شدن هرچه  بهتر روند تهیه RFP
 • بررسی و آشنایی با روند کاری بخش‌های درون سازمانی و مشخص کردن مشکلات و ارایه  راهکارهای جزء به جزء به همراه مستندسازی آن‌ها
 • تهیه RFP توسط بخش فنی به استناد اطلاعات گردآوری شده و تحویل آن به کارفرما
 • تهیه بخش قانونی با همکاری کارفرما که شامل موارد زیرمی‌باشد:
  • ارایه پیشنهادهای پیمانکاران
  • مشخصات فنی پیمانکار واجد شرایط
  • نمونه قرارداد
  • تکمیل واصلاح RFP وارایه آن به کارفرما

4- برگزاری مناقصه
در صورتی‌که سازمان سفارش‌دهنده خواهان برگزاری مناقصه و داوری فنی نیز باشد:
 • تهیه اسناد مناقصه
 • درج آگهی
 • ارایه RFP نرم‌افزار به پیمان‌کاران متقاضی
 • برگزاری جلسات پرسش و پاسخ
 • بررسی و داوری فنی پروپوزال‌های ارایه‌شده توسط متقاضیان
 • اعلام نتیجه به کارفرما

لازم به توضیح است بررسی فنی بر عهده ما می‌باشد ولی انتخاب پیمانکار واجد شرایط با توجه به هزینه و زمان بهینه و مستند فنی در اختیار کارفرما می‌باشد.

5- نظارت بر روند اجرای کار و تحویل گام به گام بخش‌های اجرا شده توسط پیمانکار


نیودیتا آمادگی خود جهت مشاوره و همچنین اجرای کامل یا بخشی از پروژه RFP شرکت‌های نرم‌افزاری همکار را اعلام می‌دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی نوشتن RFP

فایل‌های مرتبط