// جستجوی دامنه | ثبت دامنه | ثبت دامنه آنلاین
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تعرفه ثبت دامنه

پسوند
قیمت همراه هاست
قیمت بدون هاست
دامین ویژه
 
.com
7,600,000 ریال
7,600,000 ریال
.ir
240,000 ریال
240,000 ریال
.net
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
.org
8,300,000 ریال
8,300,000 ریال
.biz
3,050,000 ریال
3,100,000 ریال
.co
16,400,000 ریال
16,400,000 ریال
.info
9,100,000 ریال
9,100,000 ریال
.ws
10,500,000 ریال
10,700,000 ریال
.name
1,180,000 ریال
1,180,000 ریال
.us
900,000 ریال
900,000 ریال
.uk.com
3,650,000 ریال
3,700,000 ریال
.tv
3,250,000 ریال
3,400,000 ریال
.travel
7,500,000 ریال
7,500,000 ریال
.tel
900,000 ریال
900,000 ریال
.org.ir
120,000 ریال
130,000 ریال
.net.nz
2,950,000 ریال
2,950,000 ریال
.net.ir
120,000 ریال
130,000 ریال
.mobi
1,250,000 ریال
1,300,000 ریال
.im
1,170,000 ریال
1,170,000 ریال
.id.ir
120,000 ریال
130,000 ریال
.gov.ir
120,000 ریال
130,000 ریال
.eu
880,000 ریال
880,000 ریال
.de
3,600,000 ریال
3,650,000 ریال
.co.in
1,170,000 ریال
1,170,000 ریال
.cn.com
1,900,000 ریال
2,000,000 ریال
.cn
650,000 ریال
700,000 ریال
.in
880,000 ریال
880,000 ریال
.site
7,600,000 ریال
7,600,000 ریال
.top
7,600,000 ریال
7,600,000 ریال
.xyz
3,300,000 ریال
3,300,000 ریال
3,300,000 ریال
.xyz
7,600,000 ریال
7,600,000 ریال
7,600,000 ریال