// دامنه
NivData Live Support
سبد خرید
NivData
دامنه ها
پسوند قیمت ثبت همراه فضا قیمت ثبت بدون فضا ویژه سفارش
.com 9,600,000 9,600,000
.com
.ir 600,000 600,000
.ir
.net 9,600,000 9,600,000
.net
.org 8,300,000 8,300,000
.org
.biz 3,050,000 3,100,000
.biz
.co 26,400,000 26,400,000
.co
.info 9,100,000 9,100,000
.info
.ws 10,500,000 10,700,000
.ws
.name 1,180,000 1,180,000
.name
.us 900,000 900,000
.us
.uk.com 3,650,000 3,700,000
.uk.com
.tv 3,250,000 3,400,000
.tv
.travel 7,500,000 7,500,000
.travel
.tel 900,000 900,000
.tel
.org.ir 120,000 130,000
.org.ir
.net.nz 2,950,000 2,950,000
.net.nz
.net.ir 120,000 130,000
.net.ir
.mobi 1,250,000 1,300,000
.mobi
.im 1,170,000 1,170,000
.im
.id.ir 120,000 130,000
.id.ir
.gov.ir 120,000 130,000
.gov.ir
.eu 880,000 880,000
.eu
.de 3,600,000 3,650,000
.de
.co.in 1,170,000 1,170,000
.co.in
.cn.com 1,900,000 2,000,000
.cn.com
.cn 650,000 700,000
.cn
.in 880,000 880,000
.in
.site 7,600,000 7,600,000
.site
.top 7,600,000 7,600,000
.top
JEWELRY 24,000,000 24,000,000
JEWELRY
سایر دامنه ها