// تماس با ازبکستان | تلفن ازبکستان | موبایل ازبکستان | هزینه مکالمه با ازبکستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ازبکستان ، تلفن ازبکستان ، موبایل ازبکستان، هزینه مکالمه با ازبکستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ازبکستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
UZBEKISTAN.Fix 998 10388
UZBEKISTAN.Mobile 99871120 9062
UZBEKISTAN.Mobile 99890 9062
UZBEKISTAN.Mobile 99891 9062
UZBEKISTAN.Mobile 99893 9062
UZBEKISTAN.Mobile 99894 9062
UZBEKISTAN.Mobile 99895 9062
UZBEKISTAN.Mobile 99896 9062
UZBEKISTAN.Mobile 99897 9062
UZBEKISTAN.Mobile 99898 9062
UZBEKISTAN.Mobile 99899 9062