// تماس با ازبکستان | تلفن ازبکستان | موبایل ازبکستان | هزینه مکالمه با ازبکستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ازبکستان ، تلفن ازبکستان ، موبایل ازبکستان، هزینه مکالمه با ازبکستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ازبکستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
UZBEKISTAN.Fix 998 6074
UZBEKISTAN.Mobile 99871120 6500
UZBEKISTAN.Mobile 99890 6500
UZBEKISTAN.Mobile 99891 6500
UZBEKISTAN.Mobile 99893 6500
UZBEKISTAN.Mobile 99894 6500
UZBEKISTAN.Mobile 99895 6500
UZBEKISTAN.Mobile 99896 6500
UZBEKISTAN.Mobile 99897 6500
UZBEKISTAN.Mobile 99898 6500
UZBEKISTAN.Mobile 99899 6500