// تماس با قرقیزستان | تلفن قرقیزستان | موبایل قرقیزستان | هزینه مکالمه با قرقیزستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با قرقیزستان ، تلفن قرقیزستان ، موبایل قرقیزستان، هزینه مکالمه با قرقیزستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور قرقیزستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
KYRGYZISTAN.Fix 996 12772
KYRGYZISTAN.Mobile 99620 13166
KYRGYZISTAN.Mobile 99654 13166
KYRGYZISTAN.Mobile 99655 13166
KYRGYZISTAN.Mobile 99656 13166
KYRGYZISTAN.Mobile 99670 13166
KYRGYZISTAN.Mobile 99677 13166