// تماس با قرقیزستان | تلفن قرقیزستان | موبایل قرقیزستان | هزینه مکالمه با قرقیزستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با قرقیزستان ، تلفن قرقیزستان ، موبایل قرقیزستان، هزینه مکالمه با قرقیزستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور قرقیزستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
KYRGYZISTAN.Fix 996 22828
KYRGYZISTAN.Mobile 99620 25442
KYRGYZISTAN.Mobile 99654 25442
KYRGYZISTAN.Mobile 99655 25442
KYRGYZISTAN.Mobile 99656 25442
KYRGYZISTAN.Mobile 99670 25442
KYRGYZISTAN.Mobile 99677 25442