// تماس با آذربایجان | تلفن آذربایجان | موبایل آذربایجان | هزینه مکالمه با آذربایجان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با آذربایجان ، تلفن آذربایجان ، موبایل آذربایجان، هزینه مکالمه با آذربایجان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور آذربایجان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
AZERBAIJAN.Fix 994 13958
AZERBAIJAN.Mobile 99440 21062
AZERBAIJAN.Mobile 99444 21062
AZERBAIJAN.Mobile 99450 21062
AZERBAIJAN.Mobile 99451 21062
AZERBAIJAN.Mobile 99455 21062
AZERBAIJAN.Mobile 99460 21062
AZERBAIJAN.Mobile 99470 21062
AZERBAIJAN.Mobile 99477 21062