// تماس با آذربایجان | تلفن آذربایجان | موبایل آذربایجان | هزینه مکالمه با آذربایجان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با آذربایجان ، تلفن آذربایجان ، موبایل آذربایجان، هزینه مکالمه با آذربایجان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور آذربایجان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
AZERBAIJAN.Fix 994 24584
AZERBAIJAN.Mobile 99440 39014
AZERBAIJAN.Mobile 99444 39014
AZERBAIJAN.Mobile 99450 39014
AZERBAIJAN.Mobile 99451 39014
AZERBAIJAN.Mobile 99455 39014
AZERBAIJAN.Mobile 99460 39014
AZERBAIJAN.Mobile 99470 39014
AZERBAIJAN.Mobile 99477 39014