// تماس با ترکمنستان | تلفن ترکمنستان | موبایل ترکمنستان | هزینه مکالمه با ترکمنستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ترکمنستان ، تلفن ترکمنستان ، موبایل ترکمنستان، هزینه مکالمه با ترکمنستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ترکمنستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
TURKMENISTAN.Fix 993 8566
TURKMENISTAN.Mobile 9936 11722
TURKMENISTAN.Mobile 99360 11722
TURKMENISTAN.Mobile 99361 11722
TURKMENISTAN.Mobile 99362 11722
TURKMENISTAN.Mobile 99363 11722
TURKMENISTAN.Mobile 99364 11722
TURKMENISTAN.Mobile 99365 11722
TURKMENISTAN.Mobile 99366 11722
TURKMENISTAN.Mobile 99367 11722
TURKMENISTAN.Mobile 99368 11722
TURKMENISTAN.Mobile 99369 11722