// تماس با ترکمنستان | تلفن ترکمنستان | موبایل ترکمنستان | هزینه مکالمه با ترکمنستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ترکمنستان ، تلفن ترکمنستان ، موبایل ترکمنستان، هزینه مکالمه با ترکمنستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ترکمنستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
TURKMENISTAN.Fix 993 15678
TURKMENISTAN.Mobile 9936 21242
TURKMENISTAN.Mobile 99360 21242
TURKMENISTAN.Mobile 99361 21242
TURKMENISTAN.Mobile 99362 21242
TURKMENISTAN.Mobile 99363 21242
TURKMENISTAN.Mobile 99364 21242
TURKMENISTAN.Mobile 99365 21242
TURKMENISTAN.Mobile 99366 21242
TURKMENISTAN.Mobile 99367 21242
TURKMENISTAN.Mobile 99368 21242
TURKMENISTAN.Mobile 99369 21242