// تماس با تاجیکستان | تلفن تاجیکستان | موبایل تاجیکستان | هزینه مکالمه با تاجیکستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با تاجیکستان ، تلفن تاجیکستان ، موبایل تاجیکستان، هزینه مکالمه با تاجیکستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور تاجیکستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
TAJIKISTAN.Fix 992 22322
TAJIKISTAN.Mobile 99250 24830
TAJIKISTAN.Mobile 9929 24830
TAJIKISTAN.Mobile 99290 24830
TAJIKISTAN.Mobile 99291 24830
TAJIKISTAN.Mobile 99292 24830
TAJIKISTAN.Mobile 99293 24830
TAJIKISTAN.Mobile 99295 24830
TAJIKISTAN.Mobile 99296 24830
TAJIKISTAN.Mobile 99297 24830
TAJIKISTAN.Mobile 99298 24830
TAJIKISTAN.Mobile 99299 24830