// تماس با تاجیکستان | تلفن تاجیکستان | موبایل تاجیکستان | هزینه مکالمه با تاجیکستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با تاجیکستان ، تلفن تاجیکستان ، موبایل تاجیکستان، هزینه مکالمه با تاجیکستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور تاجیکستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
TAJIKISTAN.Fix 992 12620
TAJIKISTAN.Mobile 99250 12466
TAJIKISTAN.Mobile 9929 12466
TAJIKISTAN.Mobile 99290 12466
TAJIKISTAN.Mobile 99291 12466
TAJIKISTAN.Mobile 99292 12466
TAJIKISTAN.Mobile 99293 12466
TAJIKISTAN.Mobile 99295 12466
TAJIKISTAN.Mobile 99296 12466
TAJIKISTAN.Mobile 99297 12466
TAJIKISTAN.Mobile 99298 12466
TAJIKISTAN.Mobile 99299 12466