// تماس با نپال | تلفن نپال | موبایل نپال | هزینه مکالمه با نپال
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با نپال ، تلفن نپال ، موبایل نپال، هزینه مکالمه با نپال

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور نپال
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
NEPAL.Fix 977 17498
NEPAL.Mobile 97798 11922