// تماس با مغولستان | تلفن مغولستان | موبایل مغولستان | هزینه مکالمه با مغولستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با مغولستان ، تلفن مغولستان ، موبایل مغولستان، هزینه مکالمه با مغولستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور مغولستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
MONGOLIA.Fix 976 1346
MONGOLIA.Mobile 97655 1346
MONGOLIA.Mobile 97656 1346
MONGOLIA.Mobile 97688 1346
MONGOLIA.Mobile 97689 1346
MONGOLIA.Mobile 97690 1346
MONGOLIA.Mobile 97691 1346
MONGOLIA.Mobile 97692 1346
MONGOLIA.Mobile 97693 1346
MONGOLIA.Mobile 97694 1346
MONGOLIA.Mobile 97695 1346
MONGOLIA.Mobile 97696 1346
MONGOLIA.Mobile 97697 1346
MONGOLIA.Mobile 97698 1346
MONGOLIA.Mobile 97699 1346