// تماس با قطر | تلفن قطر | موبایل قطر | هزینه مکالمه با قطر
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با قطر ، تلفن قطر ، موبایل قطر، هزینه مکالمه با قطر

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور قطر
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
QATAR.Fix 974 22152
QATAR.Mobile 97421 22152
QATAR.Mobile 97422 22152
QATAR.Mobile 97430 22152
QATAR.Mobile 97431 22152
QATAR.Mobile 97432 22152
QATAR.Mobile 97433 22152
QATAR.Mobile 97434 22152
QATAR.Mobile 97435 22152
QATAR.Fix 97444 22152
QATAR.Mobile 97450 22152
QATAR.Mobile 97455 22152
QATAR.Mobile 97460 22152
QATAR.Mobile 97461 22152
QATAR.Mobile 97462 22152
QATAR.Mobile 97464 22152
QATAR.Mobile 97465 22152
QATAR.Mobile 97466 22152
QATAR.Mobile 97467 22152
QATAR.Mobile 97468 22152
QATAR.Mobile 97469 22152
QATAR.Mobile 97470 22152
QATAR.Mobile 97474 22152
QATAR.Mobile 97477 22152
QATAR.Fix 974900 22152
QATAR.Mobile 97492 22152
QATAR.Mobile 97497 22152