// تماس با قطر | تلفن قطر | موبایل قطر | هزینه مکالمه با قطر
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با قطر ، تلفن قطر ، موبایل قطر، هزینه مکالمه با قطر

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور قطر
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
QATAR.Fix 974 11542
QATAR.Mobile 97421 12102
QATAR.Mobile 97422 12102
QATAR.Mobile 97430 12102
QATAR.Mobile 97431 12102
QATAR.Mobile 97432 12102
QATAR.Mobile 97433 12102
QATAR.Mobile 97434 12102
QATAR.Mobile 97435 12102
QATAR.Fix 97444 11542
QATAR.Mobile 97450 12102
QATAR.Mobile 97455 12102
QATAR.Mobile 97460 12102
QATAR.Mobile 97461 12102
QATAR.Mobile 97462 12102
QATAR.Mobile 97464 12102
QATAR.Mobile 97465 12102
QATAR.Mobile 97466 12102
QATAR.Mobile 97467 12102
QATAR.Mobile 97468 12102
QATAR.Mobile 97469 12102
QATAR.Mobile 97470 12102
QATAR.Mobile 97474 12102
QATAR.Mobile 97477 12102
QATAR.Fix 974900 11542
QATAR.Mobile 97492 12102
QATAR.Mobile 97497 12102