// تماس با عمان | تلفن عمان | موبایل عمان | هزینه مکالمه با عمان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با عمان ، تلفن عمان ، موبایل عمان، هزینه مکالمه با عمان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور عمان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
OMAN.Fix 968 16186
OMAN.Mobile 9681505 22958
OMAN.Mobile 96871 22958
OMAN.Mobile 96879 22958
OMAN.Mobile 96890 22958
OMAN.Mobile 96891 22958
OMAN.Mobile 96892 22958
OMAN.Mobile 96893 22958
OMAN.Mobile 96894 22958
OMAN.Mobile 96895 22958
OMAN.Mobile 96896 22958
OMAN.Mobile 96897 22958
OMAN.Mobile 96898 22958
OMAN.Mobile 96899 22958