// تماس با عمان | تلفن عمان | موبایل عمان | هزینه مکالمه با عمان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با عمان ، تلفن عمان ، موبایل عمان، هزینه مکالمه با عمان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور عمان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
OMAN.Fix 968 10400
OMAN.Mobile 9681505 14440
OMAN.Mobile 96871 14440
OMAN.Mobile 96879 14440
OMAN.Mobile 96890 14440
OMAN.Mobile 96891 14440
OMAN.Mobile 96892 14440
OMAN.Mobile 96893 14440
OMAN.Mobile 96894 14440
OMAN.Mobile 96895 14440
OMAN.Mobile 96896 14440
OMAN.Mobile 96897 14440
OMAN.Mobile 96898 14440
OMAN.Mobile 96899 14440