// تماس با عراق | تلفن عراق | موبایل عراق | هزینه مکالمه با عراق
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با عراق ، تلفن عراق ، موبایل عراق، هزینه مکالمه با عراق

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور عراق
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
IRAQ.Fix 964 19266
IRAQ.Mobile 96462 23842
IRAQ.Mobile 9647 23842
IRAQ.Mobile 96470 23842
IRAQ.Mobile 96471 23842
IRAQ.Mobile 96472 23842
IRAQ.Mobile 96473 23842
IRAQ.Mobile 96474 23842
IRAQ.Mobile 96475 23842
IRAQ.Mobile 96476 23842
IRAQ.Mobile 96477 23842
IRAQ.Mobile 96478 23842
IRAQ.Mobile 96479 23842