// تماس با عراق | تلفن عراق | موبایل عراق | هزینه مکالمه با عراق
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با عراق ، تلفن عراق ، موبایل عراق، هزینه مکالمه با عراق

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور عراق
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
IRAQ.Fix 964 10436
IRAQ.Mobile 96462 13460
IRAQ.Mobile 9647 13460
IRAQ.Mobile 96470 13460
IRAQ.Mobile 96471 13460
IRAQ.Mobile 96472 13460
IRAQ.Mobile 96473 13460
IRAQ.Mobile 96474 13460
IRAQ.Mobile 96475 13460
IRAQ.Mobile 96476 13460
IRAQ.Mobile 96477 13460
IRAQ.Mobile 96478 13460
IRAQ.Mobile 96479 13460