// تماس با میانمار | تلفن میانمار | موبایل میانمار | هزینه مکالمه با میانمار
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با میانمار ، تلفن میانمار ، موبایل میانمار، هزینه مکالمه با میانمار

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور میانمار
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
MYANMAR.Fix 95 23362
MYANMAR.Mobile 9592 36946
MYANMAR.Mobile 9593 36946
MYANMAR.Mobile 9594 36946
MYANMAR.Mobile 9595 36946
MYANMAR.Mobile 9596 36946
MYANMAR.Mobile 9597 36946
MYANMAR.Mobile 9598 36946