// تماس با سریلانکا | تلفن سریلانکا | موبایل سریلانکا | هزینه مکالمه با سریلانکا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با سریلانکا ، تلفن سریلانکا ، موبایل سریلانکا، هزینه مکالمه با سریلانکا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور سریلانکا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SRI LANKA.Fix 94 17862
SRI LANKA.Mobile 9471 17330
SRI LANKA.Mobile 9472 17330
SRI LANKA.Mobile 9473 17330
SRI LANKA.Mobile 9474 17330
SRI LANKA.Mobile 9475 17330
SRI LANKA.Mobile 9476 17330
SRI LANKA.Mobile 9477 17330
SRI LANKA.Mobile 9478 17330