// تماس با سریلانکا | تلفن سریلانکا | موبایل سریلانکا | هزینه مکالمه با سریلانکا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با سریلانکا ، تلفن سریلانکا ، موبایل سریلانکا، هزینه مکالمه با سریلانکا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور سریلانکا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SRI LANKA.Fix 94 10464
SRI LANKA.Mobile 9471 9846
SRI LANKA.Mobile 9472 9846
SRI LANKA.Mobile 9473 9846
SRI LANKA.Mobile 9474 9846
SRI LANKA.Mobile 9475 9846
SRI LANKA.Mobile 9476 9846
SRI LANKA.Mobile 9477 9846
SRI LANKA.Mobile 9478 9846