// تماس با افغانستان | تلفن افغانستان | موبایل افغانستان | هزینه مکالمه با افغانستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با افغانستان ، تلفن افغانستان ، موبایل افغانستان، هزینه مکالمه با افغانستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور افغانستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
AFGANISTAN.Fix 93 6000
AFGANISTAN.Mobile AWCC 9370 6000
AFGANISTAN.Mobile AWCC 9371 6000
AFGANISTAN.Mobile Roshan 9372 6400
AFGANISTAN.Mobile Etisalat 9373 6000
AFGANISTAN.Mobile Afghan Telecom 9374 3300
AFGANISTAN.Mobile Afghan Telecom 9375 6000
AFGANISTAN.Mobile MTN 9376 6200
AFGANISTAN.Mobile MTN 9377 6200
AFGANISTAN.Mobile Etisalat 9378 6000
AFGANISTAN.Mobile Roshan 9379 6400