// تماس با افغانستان | تلفن افغانستان | موبایل افغانستان | هزینه مکالمه با افغانستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با افغانستان ، تلفن افغانستان ، موبایل افغانستان، هزینه مکالمه با افغانستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور افغانستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
AFGANISTAN.Fix 93 4780
AFGANISTAN.Mobile AWCC 9370 4780
AFGANISTAN.Mobile AWCC 9371 4780
AFGANISTAN.Mobile Roshan 9372 4780
AFGANISTAN.Mobile Etisalat 9373 4780
AFGANISTAN.Mobile Afghan Telecom 9374 2560
AFGANISTAN.Mobile Afghan Telecom 9375 4780
AFGANISTAN.Mobile MTN 9376 4780
AFGANISTAN.Mobile MTN 9377 4780
AFGANISTAN.Mobile Etisalat 9378 4780
AFGANISTAN.Mobile Roshan 9379 4780