// تماس با پاکستان | تلفن پاکستان | موبایل پاکستان | هزینه مکالمه با پاکستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با پاکستان ، تلفن پاکستان ، موبایل پاکستان، هزینه مکالمه با پاکستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور پاکستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
PAKISTAN.Fix 92 5006
PAKISTAN.Mobile.Mobilink 9230 5760
PAKISTAN.Mobile.Zong 9231 5512
PAKISTAN.Mobile.Warid 9232 5760
PAKISTAN.Mobile.Ufone 9233 4160
PAKISTAN.Mobile.Teltor 9234 5006
PAKISTAN.Mobile.Scom 9235 5682
PAKISTAN.Mobile 9236 5396