// تماس با پاکستان | تلفن پاکستان | موبایل پاکستان | هزینه مکالمه با پاکستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با پاکستان ، تلفن پاکستان ، موبایل پاکستان، هزینه مکالمه با پاکستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور پاکستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
PAKISTAN.Fix 92 2936
PAKISTAN.Mobile.Mobilink 9230 3026
PAKISTAN.Mobile.Zong 9231 2760
PAKISTAN.Mobile.Warid 9232 3180
PAKISTAN.Mobile.Ufone 9233 2936
PAKISTAN.Mobile.Teltor 9234 2936
PAKISTAN.Mobile.Scom 9235 3110
PAKISTAN.Mobile 9236 3146