// تماس با بنگلادش | تلفن بنگلادش | موبایل بنگلادش | هزینه مکالمه با بنگلادش
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با بنگلادش ، تلفن بنگلادش ، موبایل بنگلادش، هزینه مکالمه با بنگلادش

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور بنگلادش
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
BANGLADESH.Fix 880 2094
BANGLADESH.Mobile 88011 1898
BANGLADESH.Mobile 88015 1898
BANGLADESH.Mobile 88016 1898
BANGLADESH.Mobile 88017 1898
BANGLADESH.Mobile 88018 1898
BANGLADESH.Mobile 88019 1898