// تماس با بنگلادش | تلفن بنگلادش | موبایل بنگلادش | هزینه مکالمه با بنگلادش
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با بنگلادش ، تلفن بنگلادش ، موبایل بنگلادش، هزینه مکالمه با بنگلادش

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور بنگلادش
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
BANGLADESH.Fix 880 1448
BANGLADESH.Mobile 88011 1238
BANGLADESH.Mobile 88015 1238
BANGLADESH.Mobile 88016 1238
BANGLADESH.Mobile 88017 1238
BANGLADESH.Mobile 88018 1238
BANGLADESH.Mobile 88019 1238