// تماس با چین | تلفن چین | موبایل چین | هزینه مکالمه با چین
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با چین ، تلفن چین ، موبایل چین، هزینه مکالمه با چین

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور چین
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
CHINA.Fix 86 26782
CHINA.Mobile 8613 30282
CHINA.Mobile 8614 30282
CHINA.Mobile 8615 30282
CHINA.Mobile 8618 30282