// تماس با لائوس | تلفن لائوس | موبایل لائوس | هزینه مکالمه با لائوس
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با لائوس ، تلفن لائوس ، موبایل لائوس، هزینه مکالمه با لائوس

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور لائوس
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
LAOS.Fix 856 9894
LAOS.Mobile 85620 9906