// تماس با ویتنام | تلفن ویتنام | موبایل ویتنام | هزینه مکالمه با ویتنام
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ویتنام ، تلفن ویتنام ، موبایل ویتنام، هزینه مکالمه با ویتنام

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ویتنام
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
VIETNAM.Fix 84 7294
VIETNAM.Mobile 8412 7606
VIETNAM.Mobile 84124 7606
VIETNAM.Mobile 84127 7606
VIETNAM.Mobile 8416 7606
VIETNAM.Mobile 8490 7606
VIETNAM.Mobile 8491 7606
VIETNAM.Mobile 8492 7606
VIETNAM.Mobile 8493 7606
VIETNAM.Mobile 8494 7606
VIETNAM.Mobile 8495 7606
VIETNAM.Mobile 8496 7606
VIETNAM.Mobile 8497 7606
VIETNAM.Mobile 8498 7606