// تماس با ویتنام | تلفن ویتنام | موبایل ویتنام | هزینه مکالمه با ویتنام
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ویتنام ، تلفن ویتنام ، موبایل ویتنام، هزینه مکالمه با ویتنام

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ویتنام
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
VIETNAM.Fix 84 4144
VIETNAM.Mobile 8412 4228
VIETNAM.Mobile 84124 4228
VIETNAM.Mobile 84127 4228
VIETNAM.Mobile 8416 4228
VIETNAM.Mobile 8490 4228
VIETNAM.Mobile 8491 4228
VIETNAM.Mobile 8492 4228
VIETNAM.Mobile 8493 4228
VIETNAM.Mobile 8494 4228
VIETNAM.Mobile 8495 4228
VIETNAM.Mobile 8496 4228
VIETNAM.Mobile 8497 4228
VIETNAM.Mobile 8498 4228