// تماس با کره جنوبی | تلفن کره جنوبی | موبایل کره جنوبی | هزینه مکالمه با کره جنوبی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با کره جنوبی ، تلفن کره جنوبی ، موبایل کره جنوبی، هزینه مکالمه با کره جنوبی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور کره جنوبی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SOUTH KORIA.Fix 82 1678
SOUTH KORIA.Mobile 8210 1534
SOUTH KORIA.Mobile 8211 1534
SOUTH KORIA.Mobile 8213 1534
SOUTH KORIA.Mobile 8216 1534
SOUTH KORIA.Mobile 8217 1534
SOUTH KORIA.Mobile 8218 1534
SOUTH KORIA.Mobile 8219 1534