// تماس با کره جنوبی | تلفن کره جنوبی | موبایل کره جنوبی | هزینه مکالمه با کره جنوبی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با کره جنوبی ، تلفن کره جنوبی ، موبایل کره جنوبی، هزینه مکالمه با کره جنوبی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور کره جنوبی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SOUTH KORIA.Fix 82 1114
SOUTH KORIA.Mobile 8210 994
SOUTH KORIA.Mobile 8211 994
SOUTH KORIA.Mobile 8213 994
SOUTH KORIA.Mobile 8216 994
SOUTH KORIA.Mobile 8217 994
SOUTH KORIA.Mobile 8218 994
SOUTH KORIA.Mobile 8219 994