// تماس با ژاپون | تلفن ژاپون | موبایل ژاپون | هزینه مکالمه با ژاپون
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ژاپون ، تلفن ژاپون ، موبایل ژاپون، هزینه مکالمه با ژاپون

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ژاپون
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
JAPAN.Fix 81 1266
JAPAN.Mobile 8170 2720
JAPAN.Mobile 8180 2720
JAPAN.Mobile 8190 2720