// تماس با قزاقستان | تلفن قزاقستان | موبایل قزاقستان | هزینه مکالمه با قزاقستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با قزاقستان ، تلفن قزاقستان ، موبایل قزاقستان، هزینه مکالمه با قزاقستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور قزاقستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
KAZAKHSTAN.FIX 7760 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7761 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7762 14730
KAZAKHSTAN.Fix 7763 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7764 14730