// تماس با قزاقستان | تلفن قزاقستان | موبایل قزاقستان | هزینه مکالمه با قزاقستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با قزاقستان ، تلفن قزاقستان ، موبایل قزاقستان، هزینه مکالمه با قزاقستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور قزاقستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
KAZAKHSTAN.FIX 7760 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7761 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7762 8148
KAZAKHSTAN.Fix 7763 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7764 8148