// تماس با سنگاپور | تلفن سنگاپور | موبایل سنگاپور | هزینه مکالمه با سنگاپور
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با سنگاپور ، تلفن سنگاپور ، موبایل سنگاپور، هزینه مکالمه با سنگاپور

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور سنگاپور
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SINGAPORE.Fix 65 1080