// تماس با نیوزیلند | تلفن نیوزیلند | موبایل نیوزیلند | هزینه مکالمه با نیوزیلند
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با نیوزیلند ، تلفن نیوزیلند ، موبایل نیوزیلند، هزینه مکالمه با نیوزیلند

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور نیوزیلند
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
NEW ZEALAND.Fix 64 2236
NEW ZEALAND.Mobile 6420 4680
NEW ZEALAND.Mobile 6421 4680
NEW ZEALAND.Mobile 6422 4680
NEW ZEALAND.Mobile 6424 4680
NEW ZEALAND.Mobile 6426 4680
NEW ZEALAND.Mobile 6427 4680
NEW ZEALAND.Mobile 6428 4680
NEW ZEALAND.Mobile 6429 4680