// تماس با نیوزیلند | تلفن نیوزیلند | موبایل نیوزیلند | هزینه مکالمه با نیوزیلند
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با نیوزیلند ، تلفن نیوزیلند ، موبایل نیوزیلند، هزینه مکالمه با نیوزیلند

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور نیوزیلند
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
NEW ZEALAND.Fix 64 1620
NEW ZEALAND.Mobile 6420 2688
NEW ZEALAND.Mobile 6421 2688
NEW ZEALAND.Mobile 6422 2688
NEW ZEALAND.Mobile 6424 2688
NEW ZEALAND.Mobile 6426 2688
NEW ZEALAND.Mobile 6427 2688
NEW ZEALAND.Mobile 6428 2688
NEW ZEALAND.Mobile 6429 2688