// تماس با اندونزی | تلفن اندونزی | موبایل اندونزی | هزینه مکالمه با اندونزی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با اندونزی ، تلفن اندونزی ، موبایل اندونزی، هزینه مکالمه با اندونزی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور اندونزی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
INDONEISIA.Fix 62 4342
INDONEISIA.Mobile 628 6540