// تماس با پاراگوئه | تلفن پاراگوئه | موبایل پاراگوئه | هزینه مکالمه با پاراگوئه
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با پاراگوئه ، تلفن پاراگوئه ، موبایل پاراگوئه، هزینه مکالمه با پاراگوئه

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور پاراگوئه
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
PARAGUAY.Fix 595 2188
PARAGUAY.Mobile 59596 3398
PARAGUAY.Mobile 59597 3398
PARAGUAY.Mobile 59598 3398
PARAGUAY.Mobile 59599 3398