// تماس با آرژانتین | تلفن آرژانتین | موبایل آرژانتین | هزینه مکالمه با آرژانتین
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با آرژانتین ، تلفن آرژانتین ، موبایل آرژانتین، هزینه مکالمه با آرژانتین

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور آرژانتین
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
ARGENTINA.NORTH - Fix 54 3160
ARGENTINA.NORTH-Mobile 549 15054