// تماس با هایتی | تلفن هایتی | موبایل هایتی | هزینه مکالمه با هایتی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با هایتی ، تلفن هایتی ، موبایل هایتی، هزینه مکالمه با هایتی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور هایتی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
HAITI.Fix 509 19718
HAITI.Mobile 50932 11438
HAITI.Mobile 50934 11438
HAITI.Mobile 50935 11438
HAITI.Mobile 50936 11438
HAITI.Mobile 50937 11438
HAITI.Mobile 50939 11438
HAITI.Mobile 50942 11438
HAITI.Mobile 50944 11438
HAITI.Mobile 50945 11438
HAITI.Mobile 50946 11438
HAITI.Mobile 50947 11438
HAITI.Mobile 50949 11438