NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با هایتی ، تلفن هایتی ، موبایل هایتی، هزینه مکالمه با هایتی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور هایتی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
HAITI.Fix 509 5343
HAITI.Mobile 50932 3213
HAITI.Mobile 50934 5280
HAITI.Mobile 50935 3422
HAITI.Mobile 50936 5302
HAITI.Mobile 50937 5302
HAITI.Mobile 50939 5280
HAITI.Mobile 50942 3860
HAITI.Mobile 50944 5060
HAITI.Mobile 50945 7586
HAITI.Mobile 50946 5215
HAITI.Mobile 50947 5215
HAITI.Mobile 50949 5060