// تماس با هایتی | تلفن هایتی | موبایل هایتی | هزینه مکالمه با هایتی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با هایتی ، تلفن هایتی ، موبایل هایتی، هزینه مکالمه با هایتی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور هایتی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
HAITI.Fix 509 36998
HAITI.Mobile 50932 19774
HAITI.Mobile 50934 19774
HAITI.Mobile 50935 19774
HAITI.Mobile 50936 19774
HAITI.Mobile 50937 19774
HAITI.Mobile 50939 19774
HAITI.Mobile 50942 19774
HAITI.Mobile 50944 19774
HAITI.Mobile 50945 19774
HAITI.Mobile 50946 19774
HAITI.Mobile 50947 19774
HAITI.Mobile 50949 19774