// تماس با پانامه | تلفن پانامه | موبایل پانامه | هزینه مکالمه با پانامه
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با پانامه ، تلفن پانامه ، موبایل پانامه، هزینه مکالمه با پانامه

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور پانامه
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
PANAMA.Fix 507 3718
PANAMA.Mobile 50750 14444
PANAMA.Mobile 5076 14444