// تماس با نیکاراگوا | تلفن نیکاراگوا | موبایل نیکاراگوا | هزینه مکالمه با نیکاراگوا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با نیکاراگوا ، تلفن نیکاراگوا ، موبایل نیکاراگوا، هزینه مکالمه با نیکاراگوا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور نیکاراگوا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
NICARAGUA.Fix 505 17226
NICARAGUA.Mobile 50560 28900
NICARAGUA.Mobile 50561 28900
NICARAGUA.Mobile 50577 28900
NICARAGUA.Mobile 50580 28900
NICARAGUA.Mobile 50583 28900
NICARAGUA.Mobile 50584 28900
NICARAGUA.Mobile 50585 28900
NICARAGUA.Mobile 50586 28900
NICARAGUA.Mobile 50587 28900
NICARAGUA.Mobile 50588 28900
NICARAGUA.Mobile 50589 28900