// تماس با نیکاراگوا | تلفن نیکاراگوا | موبایل نیکاراگوا | هزینه مکالمه با نیکاراگوا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با نیکاراگوا ، تلفن نیکاراگوا ، موبایل نیکاراگوا، هزینه مکالمه با نیکاراگوا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور نیکاراگوا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
NICARAGUA.Fix 505 9646
NICARAGUA.Mobile 50560 16526
NICARAGUA.Mobile 50561 16526
NICARAGUA.Mobile 50577 16526
NICARAGUA.Mobile 50580 16526
NICARAGUA.Mobile 50583 16526
NICARAGUA.Mobile 50584 16526
NICARAGUA.Mobile 50585 16526
NICARAGUA.Mobile 50586 16526
NICARAGUA.Mobile 50587 16526
NICARAGUA.Mobile 50588 16526
NICARAGUA.Mobile 50589 16526