// تماس با آلمان | تلفن آلمان | موبایل آلمان | هزینه مکالمه با آلمان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با آلمان ، تلفن آلمان ، موبایل آلمان، هزینه مکالمه با آلمان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور آلمان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
GERMANY.Fix 49 4000
GERMANY.Mobile 49150 5000
GERMANY.Mobile 49151 5000
GERMANY.Mobile 49152 5000
GERMANY.Mobile 49155 5000
GERMANY.Mobile 49156 5000
GERMANY.O2 49157 5000
GERMANY.Mobile 49159 5000
GERMANY.Mobile 49160 5000
GERMANY.Mobile 49162 5000
GERMANY.O2 49163 5000
GERMANY.Mobile 49170 5000
GERMANY.Mobile 49171 5000
GERMANY.Mobile 49172 5000
GERMANY.Mobile 49173 5000
GERMANY.Mobile 49174 5000
GERMANY.Mobile 49175 5000
GERMANY.O2 49176 5000
GERMANY.O2 49177 5000
GERMANY.O2 49178 5000
GERMANY.O2 49179 5000