// تماس با آلمان | تلفن آلمان | موبایل آلمان | هزینه مکالمه با آلمان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با آلمان ، تلفن آلمان ، موبایل آلمان، هزینه مکالمه با آلمان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور آلمان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
GERMANY.Fix 49 1860
GERMANY.Mobile 49150 7080
GERMANY.Mobile 49151 7080
GERMANY.Mobile 49152 7080
GERMANY.Mobile 49155 7080
GERMANY.Mobile 49156 7080
GERMANY.O2 49157 6380
GERMANY.Mobile 49159 7080
GERMANY.Mobile 49160 7080
GERMANY.Mobile 49162 7080
GERMANY.O2 49163 6380
GERMANY.Mobile 49170 7080
GERMANY.Mobile 49171 7080
GERMANY.Mobile 49172 7080
GERMANY.Mobile 49173 7080
GERMANY.Mobile 49174 7080
GERMANY.Mobile 49175 7080
GERMANY.O2 49176 6380
GERMANY.O2 49177 6380
GERMANY.O2 49178 6380
GERMANY.O2 49179 6380