// تماس با رومانی | تلفن رومانی | موبایل رومانی | هزینه مکالمه با رومانی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با رومانی ، تلفن رومانی ، موبایل رومانی، هزینه مکالمه با رومانی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور رومانی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
ROMANIA.Fix 40 854
ROMANIA.Mobile 4070 1030
ROMANIA.Mobile 4071 1030
ROMANIA.Mobile 4072 1030
ROMANIA.Mobile 4073 1030
ROMANIA.Mobile 4074 1030
ROMANIA.Mobile 4075 1030
ROMANIA.Mobile 4076 1030
ROMANIA.Mobile 4077 1030
ROMANIA.Mobile 4078 1030