// تماس با ایتالیا | تلفن ایتالیا | موبایل ایتالیا | هزینه مکالمه با ایتالیا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ایتالیا ، تلفن ایتالیا ، موبایل ایتالیا، هزینه مکالمه با ایتالیا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ایتالیا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
ITALY.Fix 39 284
ITALY.Mobile 39313 4120
ITALY.Mobile 39319 4120
ITALY.Mobile 3932 4120
ITALY.Mobile 3933 4120
ITALY.Mobile 3934 4120
ITALY.Mobile 3935 4120
ITALY.Mobile 3936 4120
ITALY.Mobile 39370 4120
ITALY.Mobile 393710 4120
ITALY.Mobile 393711 4120
ITALY.Mobile 39373 4120
ITALY.Mobile 39377 4120
ITALY.Mobile 39380 4120
ITALY.Mobile 39383 4120
ITALY.Mobile 39385 4120
ITALY.Mobile 39388 4120
ITALY.Mobile 39389 4120
ITALY.Mobile 3939 4120