// تماس با ایتالیا | تلفن ایتالیا | موبایل ایتالیا | هزینه مکالمه با ایتالیا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ایتالیا ، تلفن ایتالیا ، موبایل ایتالیا، هزینه مکالمه با ایتالیا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ایتالیا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
ITALY.Fix 39 416
ITALY.Mobile 39313 6760
ITALY.Mobile 39319 6760
ITALY.Mobile 3932 6760
ITALY.Mobile 3933 6760
ITALY.Mobile 3934 6760
ITALY.Mobile 3935 6760
ITALY.Mobile 3936 6760
ITALY.Mobile 39370 6760
ITALY.Mobile 393710 6760
ITALY.Mobile 393711 6760
ITALY.Mobile 39373 6760
ITALY.Mobile 39377 6760
ITALY.Mobile 39380 6760
ITALY.Mobile 39383 6760
ITALY.Mobile 39385 6760
ITALY.Mobile 39388 6760
ITALY.Mobile 39389 6760
ITALY.Mobile 3939 6760