// تماس با اسلوونی | تلفن اسلوونی | موبایل اسلوونی | هزینه مکالمه با اسلوونی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با اسلوونی ، تلفن اسلوونی ، موبایل اسلوونی، هزینه مکالمه با اسلوونی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور اسلوونی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SLOVENIA.Fix 386 13172
SLOVENIA.Mobile 38630 28432
SLOVENIA.Mobile 38631 28432
SLOVENIA.Mobile 38640 28432
SLOVENIA.Mobile 38641 28432
SLOVENIA.Mobile 38643 28432
SLOVENIA.Mobile 38649 28432
SLOVENIA.Mobile 38650 28432
SLOVENIA.Mobile 38651 28432
SLOVENIA.Mobile 38664 28432
SLOVENIA.Mobile 38668 28432
SLOVENIA.Mobile 38670 28432
SLOVENIA.Mobile 38671 28432