// تماس با اسلوونی | تلفن اسلوونی | موبایل اسلوونی | هزینه مکالمه با اسلوونی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با اسلوونی ، تلفن اسلوونی ، موبایل اسلوونی، هزینه مکالمه با اسلوونی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور اسلوونی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SLOVENIA.Fix 386 20566
SLOVENIA.Mobile 38630 37506
SLOVENIA.Mobile 38631 37506
SLOVENIA.Mobile 38640 37506
SLOVENIA.Mobile 38641 37506
SLOVENIA.Mobile 38643 37506
SLOVENIA.Mobile 38649 37506
SLOVENIA.Mobile 38650 37506
SLOVENIA.Mobile 38651 37506
SLOVENIA.Mobile 38664 37506
SLOVENIA.Mobile 38668 37506
SLOVENIA.Mobile 38670 37506
SLOVENIA.Mobile 38671 37506