// تماس با صربستان و مونته‌نگرو | تلفن صربستان و مونته‌نگرو | موبایل صربستان و مونته‌نگرو | هزینه مکالمه با صربستان و مونته‌نگرو
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با صربستان و مونته‌نگرو ، تلفن صربستان و مونته‌نگرو ، موبایل صربستان و مونته‌نگرو، هزینه مکالمه با صربستان و مونته‌نگرو

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور صربستان و مونته‌نگرو
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SERBIA.Fix 381 11766
SERBIA.Fix 3811 11766
SERBIA.Fix 3812 11766
SERBIA.Fix 3813 11766
SERBIA.Mobile 38160 27810
SERBIA.Mobile 38161 27810
SERBIA.Mobile 38162 27810
SERBIA.Mobile 38163 27810
SERBIA.Mobile 38164 27810
SERBIA.Mobile 38165 27810
SERBIA.Mobile 38166 27810
SERBIA.Mobile 38168 27810
SERBIA.Mobile 38169 27810