// تماس با صربستان و مونته‌نگرو | تلفن صربستان و مونته‌نگرو | موبایل صربستان و مونته‌نگرو | هزینه مکالمه با صربستان و مونته‌نگرو
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با صربستان و مونته‌نگرو ، تلفن صربستان و مونته‌نگرو ، موبایل صربستان و مونته‌نگرو، هزینه مکالمه با صربستان و مونته‌نگرو

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور صربستان و مونته‌نگرو
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SERBIA.Fix 381 18174
SERBIA.Fix 3811 18174
SERBIA.Fix 3812 18174
SERBIA.Fix 3813 18174
SERBIA.Mobile 38160 43680
SERBIA.Mobile 38161 43680
SERBIA.Mobile 38162 43680
SERBIA.Mobile 38163 43680
SERBIA.Mobile 38164 43680
SERBIA.Mobile 38165 43680
SERBIA.Mobile 38166 43680
SERBIA.Mobile 38168 43680
SERBIA.Mobile 38169 43680