// تماس با اوکراین | تلفن اوکراین | موبایل اوکراین | هزینه مکالمه با اوکراین
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با اوکراین ، تلفن اوکراین ، موبایل اوکراین، هزینه مکالمه با اوکراین

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور اوکراین
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
UKRAINE.Fix 380 17070
UKRAINE.Mobile 38039 21100
UKRAINE.Mobile 38050 21100
UKRAINE.Mobile 38063 21100
UKRAINE.Mobile 38066 21100
UKRAINE.Mobile 38067 21100
UKRAINE.Mobile 38068 21100
UKRAINE.Mobile 38091 21100
UKRAINE.Mobile 38092 21100
UKRAINE.Mobile 38093 21100
UKRAINE.Mobile 38094 21100
UKRAINE.Mobile 38095 21100
UKRAINE.Mobile 38096 21100
UKRAINE.Mobile 38097 21100
UKRAINE.Mobile 38098 21100
UKRAINE.Mobile 38099 21100