// تماس با اوکراین | تلفن اوکراین | موبایل اوکراین | هزینه مکالمه با اوکراین
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با اوکراین ، تلفن اوکراین ، موبایل اوکراین، هزینه مکالمه با اوکراین

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور اوکراین
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
UKRAINE.Fix 380 11180
UKRAINE.Mobile 38039 16080
UKRAINE.Mobile 38050 16080
UKRAINE.Mobile 38063 16080
UKRAINE.Mobile 38066 16080
UKRAINE.Mobile 38067 16080
UKRAINE.Mobile 38068 16080
UKRAINE.Mobile 38091 16080
UKRAINE.Mobile 38092 16080
UKRAINE.Mobile 38093 16080
UKRAINE.Mobile 38094 16080
UKRAINE.Mobile 38095 16080
UKRAINE.Mobile 38096 16080
UKRAINE.Mobile 38097 16080
UKRAINE.Mobile 38098 16080
UKRAINE.Mobile 38099 16080