// تماس با ارمنستان | تلفن ارمنستان | موبایل ارمنستان | هزینه مکالمه با ارمنستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ارمنستان ، تلفن ارمنستان ، موبایل ارمنستان، هزینه مکالمه با ارمنستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ارمنستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
ARMENIA.Fix 374 22958
ARMENIA.Mobile 37441 26780
ARMENIA.Mobile 37443 26780
ARMENIA.KARABAKH.FIX 37447 13716
ARMENIA.Mobile 37449 26780
ARMENIA.Mobile 37455 26780
ARMENIA.Fix 37460 22178
ARMENIA.Mobile 37477 26780
ARMENIA.Mobile 37491 26780
ARMENIA.Mobile 37492 26780
ARMENIA.Mobile 37493 26780
ARMENIA.Mobile 37494 26780
ARMENIA.Mobile 37495 26780
ARMENIA.Mobile 37496 26780
ARMENIA.KARABAKH.MOBILE 37497 20580
ARMENIA.Mobile 37498 26780
ARMENIA.Mobile 37499 26780