// تماس با ارمنستان | تلفن ارمنستان | موبایل ارمنستان | هزینه مکالمه با ارمنستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ارمنستان ، تلفن ارمنستان ، موبایل ارمنستان، هزینه مکالمه با ارمنستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ارمنستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
ARMENIA.Fix 374 15380
ARMENIA.Mobile 37441 15380
ARMENIA.Mobile 37443 15380
ARMENIA.KARABAKH.FIX 37447 7692
ARMENIA.Mobile 37449 15380
ARMENIA.Mobile 37455 15380
ARMENIA.Fix 37460 14600
ARMENIA.Mobile 37477 15380
ARMENIA.Mobile 37491 15380
ARMENIA.Mobile 37492 15380
ARMENIA.Mobile 37493 15380
ARMENIA.Mobile 37494 15380
ARMENIA.Mobile 37495 15380
ARMENIA.Mobile 37496 15380
ARMENIA.KARABAKH.MOBILE 37497 11566
ARMENIA.Mobile 37498 15380
ARMENIA.Mobile 37499 15380