// تماس با استونی | تلفن استونی | موبایل استونی | هزینه مکالمه با استونی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با استونی ، تلفن استونی ، موبایل استونی، هزینه مکالمه با استونی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور استونی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
ESTONIA.Fix 372 4160
ESTONIA.Mobile 3725 42524