// تماس با بلغارستان | تلفن بلغارستان | موبایل بلغارستان | هزینه مکالمه با بلغارستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با بلغارستان ، تلفن بلغارستان ، موبایل بلغارستان، هزینه مکالمه با بلغارستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور بلغارستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
BULGARIA.Fix 359 10608
BULGARIA.Mobile 359430 40482
BULGARIA.Mobile 35948 40482
BULGARIA.Mobile 35987 40482
BULGARIA.Mobile 35988 40482
BULGARIA.Mobile 35989 40482
BULGARIA.Mobile 35998 40482
BULGARIA.Mobile 35999 40482