// تماس با فنلاند | تلفن فنلاند | موبایل فنلاند | هزینه مکالمه با فنلاند
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با فنلاند ، تلفن فنلاند ، موبایل فنلاند، هزینه مکالمه با فنلاند

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور فنلاند
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
FINELAND.Fix 358 11184
FINELAND.Mobile 3584 22618
FINELAND.Mobile 35840 22618
FINELAND.Mobile 35841 22618
FINELAND.Mobile 35842 22618
FINELAND.Mobile 35843 22618
FINELAND.Mobile 35844 22618
FINELAND.Mobile 35845 22618
FINELAND.Mobile 35846 22618
FINELAND.Mobile 35847 22618
FINELAND.Mobile 35848 22618
FINELAND.Mobile 35850 22618