// تماس با فنلاند | تلفن فنلاند | موبایل فنلاند | هزینه مکالمه با فنلاند
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با فنلاند ، تلفن فنلاند ، موبایل فنلاند، هزینه مکالمه با فنلاند

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور فنلاند
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
FINELAND.Fix 358 18096
FINELAND.Mobile 3584 22062
FINELAND.Mobile 35840 22062
FINELAND.Mobile 35841 22062
FINELAND.Mobile 35842 22062
FINELAND.Mobile 35843 22062
FINELAND.Mobile 35844 22062
FINELAND.Mobile 35845 22062
FINELAND.Mobile 35846 22062
FINELAND.Mobile 35847 22062
FINELAND.Mobile 35848 22062
FINELAND.Mobile 35850 22062