// تماس با قبرس | تلفن قبرس | موبایل قبرس | هزینه مکالمه با قبرس
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با قبرس ، تلفن قبرس ، موبایل قبرس، هزینه مکالمه با قبرس

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور قبرس
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
CYPRUS.Fix 357 4584
CYPRUS.Mobile 357700 3548
CYPRUS.Mobile 357777 3548
CYPRUS.Mobile 35794 4822
CYPRUS.Mobile 35795 4822
CYPRUS.Mobile 35796 4822
CYPRUS.Mobile 35797 4822
CYPRUS.Mobile 35799 4822