// تماس با آلبانی | تلفن آلبانی | موبایل آلبانی | هزینه مکالمه با آلبانی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با آلبانی ، تلفن آلبانی ، موبایل آلبانی، هزینه مکالمه با آلبانی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور آلبانی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
ALBANIA.Fix 355 19254
ALBANIA.MOBILE 3556 20762