// تماس با ایرلند | تلفن ایرلند | موبایل ایرلند | هزینه مکالمه با ایرلند
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ایرلند ، تلفن ایرلند ، موبایل ایرلند، هزینه مکالمه با ایرلند

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ایرلند
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
IRLAND.Fix 353 1560
IRLAND.Mobile 3538 5006