// تماس با اسپانیا | تلفن اسپانیا | موبایل اسپانیا | هزینه مکالمه با اسپانیا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با اسپانیا ، تلفن اسپانیا ، موبایل اسپانیا، هزینه مکالمه با اسپانیا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور اسپانیا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SPAIN.Fix 34 4330
SPAIN.Mobile 3459 6030
SPAIN.Mobile 346 6030
SPAIN.Mobile 346021 6030
SPAIN.Mobile 346321 6030
SPAIN.Mobile 3464 6030
SPAIN.Mobile 346422 6030
SPAIN.Mobile 3471 6030
SPAIN.Mobile 3472 6030
SPAIN.Mobile 3474 6030