// تماس با اسپانیا | تلفن اسپانیا | موبایل اسپانیا | هزینه مکالمه با اسپانیا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با اسپانیا ، تلفن اسپانیا ، موبایل اسپانیا، هزینه مکالمه با اسپانیا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور اسپانیا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SPAIN.Fix 34 600
SPAIN.Mobile 3459 4000
SPAIN.Mobile 346 4000
SPAIN.Mobile 346021 4000
SPAIN.Mobile 3464 4000
SPAIN.Mobile 346422 4000
SPAIN.Mobile 3471 4000
SPAIN.Mobile 3472 4000
SPAIN.Mobile 3474 4000