// تماس با بلژیک | تلفن بلژیک | موبایل بلژیک | هزینه مکالمه با بلژیک
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با بلژیک ، تلفن بلژیک ، موبایل بلژیک، هزینه مکالمه با بلژیک

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور بلژیک
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
BELGIUM.Fix 32 6630
BELGIUM.Mobile 32460 32864
BELGIUM.Mobile 324630 32864
BELGIUM.Mobile 324651 32864
BELGIUM.Mobile 324667 32864
BELGIUM.Mobile 324669 32864
BELGIUM.Mobile 324671 32864
BELGIUM.Mobile 324672 32864
BELGIUM.Mobile 324681 32864
BELGIUM.Mobile 324683 32864
BELGIUM.Mobile 324689 32864
BELGIUM.Mobile 3247 32864
BELGIUM.Mobile 32483 32864
BELGIUM.Mobile 32489 32864
BELGIUM.Mobile 3249 32864
BELGIUM.Mobile 32702 33280
BELGIUM.Mobile 32704 33280
BELGIUM.Mobile 32706 33280
BELGIUM.Mobile 32707 33280
BELGIUM.Mobile 3277 32864
BELGIUM.Mobile 32770001 32864
BELGIUM.Mobile 32770002 32864
BELGIUM.Mobile 32770005 32864