// تماس با بلژیک | تلفن بلژیک | موبایل بلژیک | هزینه مکالمه با بلژیک
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با بلژیک ، تلفن بلژیک ، موبایل بلژیک، هزینه مکالمه با بلژیک

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور بلژیک
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
BELGIUM.Fix 32 3930
BELGIUM.Mobile 32460 19964
BELGIUM.Mobile 324630 19964
BELGIUM.Mobile 324651 19964
BELGIUM.Mobile 324667 19964
BELGIUM.Mobile 324669 19964
BELGIUM.Mobile 324671 19964
BELGIUM.Mobile 324672 19964
BELGIUM.Mobile 324681 19964
BELGIUM.Mobile 324683 19964
BELGIUM.Mobile 324689 19964
BELGIUM.Mobile 3247 19964
BELGIUM.Mobile 32483 19964
BELGIUM.Mobile 32489 19964
BELGIUM.Mobile 3249 19964
BELGIUM.Mobile 32702 20380
BELGIUM.Mobile 32704 20380
BELGIUM.Mobile 32706 20380
BELGIUM.Mobile 32707 20380
BELGIUM.Mobile 3277 19964
BELGIUM.Mobile 32770001 19964
BELGIUM.Mobile 32770002 19964
BELGIUM.Mobile 32770005 19964