// تماس با یونان | تلفن یونان | موبایل یونان | هزینه مکالمه با یونان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با یونان ، تلفن یونان ، موبایل یونان، هزینه مکالمه با یونان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور یونان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
GREECE.Fix 30 2600
GREECE.Mobile 30690 8620
GREECE.Mobile 30692 8620
GREECE.Mobile 30693 8620
GREECE.Mobile 30694 8620
GREECE.Mobile 30695 8620
GREECE.Mobile 30696 8620
GREECE.Mobile 30697 8620
GREECE.Mobile 30698 8620
GREECE.Mobile 30699 8620