// تماس با یونان | تلفن یونان | موبایل یونان | هزینه مکالمه با یونان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با یونان ، تلفن یونان ، موبایل یونان، هزینه مکالمه با یونان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور یونان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
GREECE.Fix 30 1880
GREECE.Mobile 30690 5660
GREECE.Mobile 30692 5660
GREECE.Mobile 30693 5660
GREECE.Mobile 30694 5660
GREECE.Mobile 30695 5660
GREECE.Mobile 30696 5660
GREECE.Mobile 30697 5660
GREECE.Mobile 30698 5660
GREECE.Mobile 30699 5660