// تماس با ماداگاسکار | تلفن ماداگاسکار | موبایل ماداگاسکار | هزینه مکالمه با ماداگاسکار
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ماداگاسکار ، تلفن ماداگاسکار ، موبایل ماداگاسکار، هزینه مکالمه با ماداگاسکار

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ماداگاسکار
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
MADAGASCAR.Fix 261 70382
MADAGASCAR.Mobile 26122 77988
MADAGASCAR.Mobile 26132 77988
MADAGASCAR.Mobile 26133 77988
MADAGASCAR.Mobile 26134 77988
MADAGASCAR.Mobile 26139 77988