// تماس با ماداگاسکار | تلفن ماداگاسکار | موبایل ماداگاسکار | هزینه مکالمه با ماداگاسکار
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ماداگاسکار ، تلفن ماداگاسکار ، موبایل ماداگاسکار، هزینه مکالمه با ماداگاسکار

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ماداگاسکار
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
MADAGASCAR.Fix 261 45458
MADAGASCAR.Mobile 26122 48726
MADAGASCAR.Mobile 26132 48726
MADAGASCAR.Mobile 26133 48726
MADAGASCAR.Mobile 26134 48726
MADAGASCAR.Mobile 26139 48726