// تماس با زامبیا | تلفن زامبیا | موبایل زامبیا | هزینه مکالمه با زامبیا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با زامبیا ، تلفن زامبیا ، موبایل زامبیا، هزینه مکالمه با زامبیا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور زامبیا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
ZAMBIA.Fix 260 26052
ZAMBIA.Mobile 26095 24736
ZAMBIA.Mobile 26096 24736